EKSPLOZIVI:
*
POTISNI:
   
črni smodnik
   
brezdimni 
   
dušikov trijodid
    mešanice
* BRIZANTNI
    nitroglicerin
    dinamit 
   
amonijev nitrat
   
nitroklorid
    trinitrotoluen
    tetril
    trinitrofenol
* INICIALNI
    detonator
    živosreb. fulmi.
   
svinčev azid