BALISTIČNI PODATKI ZA NEKATERE PIŠTOLSKE IN REVOLVERSKE NABOJE

Podatki so okvirni oz. povprečni

Kaliber hitrost izstrelka v m/s energija v joulih
  V0 V25 V50 E0 E25 E50
6,35 238 228 218 93 86 78
7,62 Tokarev 502 462 438 693 587 528
7,65 318 303 290 240 218 200
9 mm kratki 291 279 269 254 233 217
9 mm Para 360 329 301 518 423 362
9 mm Luger 338   308 459   381
45 ACP 360 252 243 504 473 440
40 S&W 295 286 277 509 479 449
38 Spec. 271 253 236 376 328 285
357 Mag. 425 402 380 926 827 739


V0 / E0 = hitrost / energija pri ustju cevi
V25 /E25 = hitrost / energija na oddaljenosti 25 m
V50 /E50 = hitrost / energija na oddaljenosti 50 m